4 طرح صفحه اصلی منحصربفرد

با استفاده از طرح های استاندارد و حرفه ای از پیش طراحی شده برای صفحه اصلی قالب بوریا به راحتی و سریع سایت خود را آماده کنید.

دمو 2 - فروشگاه مبلمان

دمو 1 - فروشگاه لوازم الکترونیک

دمو 4 - فروشگاه لوازم آرایشی

دمو 3 - فروشگاه کفش